share it

Sunday, March 25, 2018

Sundayvotion: Blessed be the name of God


Blessed be the name of God for ever and ever: for wisdom and might are His... (Daniel 2:20).


Blessed Sunday to all! ♥

Wednesday, March 14, 2018

Parents Get Up (No Matter What)


Last week was challenging for me. I was sick almost every day. I'm glad I am now healed and can go back to doing the things I love to do.

Sunday last week, I had dysmenorrhea around the time I was teaching Sunday School in our youth department. I haven't had dysmenorrhea in a long time and the possible reason I had one that day was probably that I was 5 days delayed (which is another story as we thought I was pregnant, lol.).  Thankfully, the medicine did the trick and I was able to still teach.

Tuesday, March 13, 2018

Road to Life Insurance: My Sunlife VUL


Sometime last year, I decided to start learning about finances and investing. I started learning by watching YouTube videos about financial literacy and reading financial-related sites. Although I can't say I am completely well-versed now 'coz really, I still have a lot to learn, I can say that I have learned some of the basic things already.

Sunday, March 11, 2018

SUNDAYVOTION: We Are His Workmanship


Matisod man, matapilok o madapa, 'wag kakalimutan: you're doing it for the Lord, not for men.

Rise and shine! 

Have a blessed Sunday to all of us! 

Friday, March 2, 2018

REALTALK: Kasalanan ba ang Mangutang?


Ang topic na pera dito sa atin ang medyo "taboo" o hindi masyadong pinag-uusapan ng marami. Parang na-o-awkward ang iba pag nag-uusap tungkol dito. Isa dapat ito sa mga topics na kampante tayong pinag-uusapan kasi maraming aspects ng buhay natin na kailangan natin 'to. Bilang kristyano, nararapat na maintindihan natin kung ano ang nakasaad sa bibliya tungkol sa pangungutang. Bago ako magpatuloy sa usaping ito, nais kong sabihin na kami ay lumaking hirap sa buhay, at maraming beses na kinailangang mangutang ng aking mga magulang para lang matustusan ang aming pangangailangan sa araw-araw.

Maging hanggang ngayon, hindi parin maiiwasan ang pangungutang. Itong post na ito ay para sa ating lahat. Ayon sa aking nabasa, may dalawang uri ng utang:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...